ონლაინ ტურიზმის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში

წარმოგიდგენთ სამეცნიერო ნაშრომს თემაზე "ონლაინ ტურიზმის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში". ნაშრომის ავტორია საპატრიარქოს  წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის III კურსის სტუდენტი თამუნა წოწორია. ნაშრომში განხილულია ონლაინ ტურიზმის მნიშვნელობა და მსოფლიო ბაზარი, ამასთან მოცემულია ავტორის მიერ საქართველოში ტურიზმის ონლაინ მომსახურების ბაზრის განვითარების ტენდენციების შესწავლის მიზნით ჩატარებული მარკეტინგული კვლევის შედეგები, ავტორის დასკვნები და წინადადებები. თამუნა წოწორია გახლდათ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ჩატარებული სამეცნიერო კონფერენციის "ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და მსოფლიო გამოცდილება" ერთ-ერთი მონაწილე. აღნიშნული ნაშრომი მომზადებულია სპეციალურად კონფერენციისათვის. კონფერენციაზე თამუნა წოწორია დასახელდა Turebi.ge-ის რჩეულ მონაწილედ. იხილეთ ნაშრომი სრულად [caption id="attachment_7257" align="aligncenter" width="660"]tamo tsotsoria თამუნა წოწორია[/caption]  
მსგავსი სიახლეები
გამოკითხვა
რამდენად ხშირად მიმართავთ ტურისტულ სააგენტოებს მოგზაურობის დასაგეგმად ?
რამდენად ხშირად მიმართავთ ტურისტულ სააგენტოებს მოგზაურობის დასაგეგმად ?
A. ხშირად მივმართავ
0 %
B. საერთოდ არ მივმართავ
38 %
C. არც ისე ხშირად მივმართავ
63 %